Pla FITT Durant l’embaràs

L’embaràs és una etapa molt específica i única per a la dona, ja que el cos experimenta múltiples canvis i que a més poden afectar la qualitat de vida de la gestant si no cuida mínimament la seva salut: augment de pes descontrolat, cames pesades, dolor lumbar, incontinència urinària…etc. Per a poder evitar o disminuir […]