Pla FITT Durant l’embaràs

L’embaràs és una etapa molt específica i única per a la dona, ja que el cos experimenta múltiples canvis i que a més poden afectar la qualitat de vida de la gestant si no cuida mínimament la seva salut: augment de pes descontrolat, cames pesades, dolor lumbar, incontinència urinària…etc.


Per a poder evitar o disminuir aquestes afectacions, i no sols per a contribuir a la pròpia salut i benestar de la dona, sinó també a la del futur bebè, és important mantenir-se activa. Les autoritats sanitàries han publicat una sèrie de recomanacions generalitzades basades en el concepte conegut amb l’acrònim de FITT, que correspon a Freqüència, Intensitat, Temps i Tipus.


Quant a freqüència es refereix a dedicar-li entre 3-5 dies a la setmana. La intensitat seria la que es considera moderada. Per a poder establir de manera senzilla com és aquesta intensitat, es podria dir que és aquella que et permet parlar mentre la realitzes. El temps serien 150 minuts a la setmana, a dividir entre els dies en què es realitza exercici. Pel que respecta al tipus d’activitat s’hauria d’incloure exercici de tipus aeròbic com podria ser ballar, nedar, caminar/córrer, bicicleta…… juntament amb treball de força- resistència en els quals es poden usar bandes elàstiques o pesos de manera controlada.
És important considerar que no totes les activitats i exercicis són adequats per a la dona embarassada. Per exemple, els exercicis d’alt impacte o d’alta intensitat mantinguda, no estan recomanats.
Cada dona té el seu context específic i les seves particularitats, atès que no és el mateix una embarassada sedentària amb sobrepès que una altra que sigui físicament activa i practiqui exercici físic regular.


És per aquest motiu pel qual es recomana una valoració inicial específica per part d’un professional qualificat, on s’analitzi i exposi detalladament les característiques i necessitats concretes de cada dona i a més assegurar-se que no existeixen possibles contraindicacions per a la pràctica d’exercici físic.
L’entrenament personal en aquesta etapa, és una molt bona opció per a assegurar-se que l’exercici i activitat física realitzats són adequats en cada fase de l’embaràs, atès que no en totes les etapes s’ha d’entrenar de la mateixa forma. Per exemple, en l’etapa final, és interessant enfocar l’exercici físic al moment del part a través de la mobilitat, respiracions i visualització.


En resum, l’etapa de l’embaràs la dona requereix d’un enfocament de l’exercici físic adequat al seu estat i a les seves necessitats, així com també tenir molt en compte els hàbits saludables i estil de vida de la dona, ja que poden aportar múltiples beneficis al futur bebè i ajudar a tenir un millor embaràs i part.
Si estàs embarassada i estàs interessada en un programa d’entrenament personal adaptat a les teves necessitats, és important que t’ajudi un professional especialitzat en Embaràs i Postpart.

En la unitat comptem amb la nostra entrenadora i fisioterapeuta Sandra Escolà.

les nostres especialitats

altres serveis

Ecografia
musculoesquelètica

Músculs, articulacions i lligaments acostumen a ser zones amb una elevada càrrega durant la pràctica esportiva. Poder valorar el seu estat en el mateix moment de la consulta mèdica ens ajuda a aconseguir un millor diagnòstic d'una possible lesió.

Infiltracions PRP
ecoguiades

El Plasma Ric en Plaquetes és una teràpia biològica regenerativa que millora la seva eficiència si s'aplica sota control ecogràfic.

Mesura pressions
intratissulars

El diagnòstic precís del SDR, síndrome compartimental, requereix la mesura de les pressions musculars dels diferents compartiments que puguin estar afectats.

Equip