Psicologia de l’esport

La psicologia de l’esport és una de les branques de la psicologia que treballa per optimitzar els processos cognitius, conductuals i emocionals de les persones que practiquen esport amb independència del nivell de la pràctica esportiva.

Descripció

Actualment més que mai, la salut mental cobra especial importància per obtenir i mantenir el benestar mental i físic de la persona. Disposar d’eines per gestionar allò que sentim en el dia a dia, tant fora com dins del context esportiu, es converteix en una tasca fonamental per a un bon funcionament personal i per aconseguir augmentar el rendiment esportiu.

Oferim

Optimització del rendiment esportiu, mitjançant l’entrenament d’habilitats psicològiques, per disposar de recursos per a l’entrenament i la competició esportiva.

  • Motivació i autoestima
  • Regulació de l’activació
  • Atenció i concentració
  • Control de l’estrès

Assessorament en carrera dual: com compatibilitzar els estudis o el treball amb l’esport.

Treball en benestar emocional: treballar en el procés d’autoconeixement emocional per adaptar-nos i fer front a les diferents situacions diàries amb què convivim.

Lideratge i gestió d’equips.

Assessorament en la retirada esportiva.

A qui va adreçat

Esportistes

Entrenadors i gestors esportius

Àrbitres

Famílies

"Equilibrant les diferents àrees de la vida d'una persona, obtindrem l'optimització i el màxim rendiment de la persona."

les nostres especialitats

altres serveis

Ecografia
musculoesquelètica

Músculs, articulacions i lligaments acostumen a ser zones amb una elevada càrrega durant la pràctica esportiva. Poder valorar el seu estat en el mateix moment de la consulta mèdica ens ajuda a aconseguir un millor diagnòstic d'una possible lesió.

Infiltracions PRP
ecoguiades

El Plasma Ric en Plaquetes és una teràpia biològica regenerativa que millora la seva eficiència si s'aplica sota control ecogràfic.

Mesura pressions
intratissulars

El diagnòstic precís del SDR, síndrome compartimental, requereix la mesura de les pressions musculars dels diferents compartiments que puguin estar afectats.

l'equip