Prova d’esforç

La prova d’esforç, també anomenada ergometria, és una eina de diagnòstic de l’estat de salut que serveix per prevenir lesions i descartar factors de risc i malalties latents que contraindiquen la pràctica esportiva.

Prova d'esforç indirecta

INCLOU:

 • Valoració de la història clínica i esportiva.
 • Exploració física cardiorespiratòria i de l’aparell locomotor.
 • Electrocardiograma en repòs i durant l’esforç.
 • Ergometria indirecta: prova d’esforç en cinta contínua o bicicleta estàtica, segons criteri mèdic.
 • Informe mèdic.
 • Certificat mèdic per a proves específiques o per a la pràctica d’esports federats, si el pacient ho sol·licita.

La prova d’esforç indirecta es realitza com a part de la revisió mèdica esportiva de nivell 2, dissenyada per a tota mena d’esportistes.

Prova d'esforç amb gasos / Ergoespirometria

INCLOU

 • Valoració de la història clínica i esportiva.
 • Exploració física cardiorespiratòria i de l’aparell locomotor.
 • Electrocardiograma en repòs i durant l’esforç.
 • Ergometria directa: prova d’esforç en cinta contínua o bicicleta estàtica, segons criteri mèdic, avaluant paràmetres cardiorespiratoris i metabòlics.
 • Informe mèdic.
 • Certificat mèdic per a proves específiques o per a la pràctica d’esports federats, si el pacient ho sol·licita.

La prova d’esforç amb gasos es realitza com a part de la revisió mèdica esportiva de nivell 3, dissenyada per a esportistes d’alt rendiment i professionals.

Per a què serveix una prova d’esforç

Una prova d’esforç permet:

 • Diagnosticar patologies susceptibles de tractament i malalties no detectades o que no presenten símptomes.
 • Identificar alteracions musculoesquelètiques, en especial lesions no ben rehabilitades, i planificar una teràpia.
 • Orientar l’esportista sobre quines activitats pot o ha de realitzar, amb l’objecte de preservar la seva salut i millorar el seu rendiment esportiu.
 • Assessorar l’esportista en la planificació de l’entrenament per a l’optimització del seu rendiment esportiu.

En què consisteix la prova d’esforç

L’ergometria indirecta o directa consisteix en el monitoratge de les constants cardiorespiratòries mentre l’esportista realitza exercici sobre una cinta contínua o una bicicleta estàtica.

Es col·loquen uns elèctrodes adhesius al tòrax de l’esportista que estan connectats a un monitor d’ECG per seguir l’activitat cardíaca, en temps real durant la prova d’esforç.

La prova s’inicia en repòs i segueix amb activitat física, primer amb una velocitat suau, que es va incrementant fins a arribar al nivell màxim d’esforç.

En el cas de l’ergometria directa, s’elabora també l’anàlisi dels gasos, per a la qual cosa l’esportista es col·loca una màscara connectada a un analitzador de gasos. Amb això s’aconsegueix valorar l’intercanvi gasós en esforç i conèixer la capacitat que té l’individu per adaptar-se als diferents nivells d’esforç exigits.

Durant la prova d’esforç es podrien registrar també els nivells de lactat que genera el metabolisme, per valorar la resposta de l’organisme en condicions de determinades càrregues de treball. Això es fa sota criteri mèdic o sol·licitud del pacient. Els nostres especialistes valoraran els informes previs que aporti l’esportista i podran adaptar la prova d’esforç a les seves necessitats.

Quant dura una prova d'esforç

La durada total de la visita és d’uns 60 minuts. La prova d’esforç no té una durada preestablerta, ja que ens adaptem a cada esportista i les seves capacitats.

Com ha d'acudir el pacient a consulta

El pacient ha de portar roba còmoda, amb la qual faci exercici normalment, així com sabatilles esportives. Les nostres instal·lacions compten amb vestidor i dutxa.

Requereix preparació prèvia o cures posteriors.

És convenient acudir a la prova d’esforç passades 1:30-2h des de l’últim àpat i no just després d’un entrenament o prova.

Per a qui està indicada i quan fer-se una prova d'esforç

La prova d’esforç està indicada per a esportistes de qualsevol nivell, així com per a persones que no fan esport habitualment, però que poden estar en risc de patir un esdeveniment cardíac.

En cas d’esportistes, està especialment indicat a l’inici de la temporada, abans de participar en una competició i per planificar els entrenaments.

És convenient que les persones que s’inicien en la pràctica d’un esport es realitzin una prova d’esforç.

Com a resultat d’una prova d’esforç es podrien generar consultes secundàries.

"Molts dels problemes que apareixen en el terreny esportiu es podrien prevenir amb una revisió mèdica periòdica i a consciència."

les nostres especialitats

altres serveis

Ecografia
musculoesquelètica

Músculs, articulacions i lligaments acostumen a ser zones amb una elevada càrrega durant la pràctica esportiva. Poder valorar el seu estat en el mateix moment de la consulta mèdica ens ajuda a aconseguir un millor diagnòstic d'una possible lesió.

Infiltracions PRP
ecoguiades

El Plasma Ric en Plaquetes és una teràpia biològica regenerativa que millora la seva eficiència si s'aplica sota control ecogràfic.

Mesura pressions
intratissulars

El diagnòstic precís del SDR, síndrome compartimental, requereix la mesura de les pressions musculars dels diferents compartiments que puguin estar afectats.

l'equip