El Poder de l’exercici a les Dones amb Menopausa

La menopausa és una etapa fisiològica més, a la vida d’una dona, que sol iniciar-se entre els 45-55 anys. Descobreix el Poder de l’exercici a les Dones amb Menopausa.

El procés fisiològic va associat a una disminució de la concentració d’hormones, concretament estrògens i progesterona, produïdes pels ovaris. Això comporta, a l’inici, menstruacions irregulars fins a la desaparició de la menstruació que va acompanyada d’una sèrie de símptomes amb variacions individuals a cada dona. A més, hi haurà canvis a nivell ossi, muscular, del sistema cardiovascular i el pes, deguts als canvis hormonals prèviament esmentats.

El Poder de l'Esport a les Dones amb Menopausa

Cada dona pot viure la menopausa de manera molt diferent, descobreix el Poder de l’exercici a les Dones amb Menopausa. El que sí que és igual per a totes són les recomanacions quant a la necessitat de mantenir un nivell adequat d’activitat física.

Les recomanacions per a la població adulta per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) són setmanalment

  • Almenys de 150 a 300 minuts d’activitat física aeròbica d’intensitat moderada.
  • Realitzar com a mínim entre 75 i 150 minuts d’activitat física aeròbica intensa.
  • Com a mínim dues vegades a la setmana activitats d’enfortiment muscular amb una intensitat de moderada a alta que involucrin tots els grups musculars principals.

Hi ha multitud d’opcions, classes dirigides, sortir a caminar, ballar, taitxí, treball de força…Totes tenen el poder de l’exercici a les Dones amb Menopausa, i aporten beneficis i escollir la que més s’adapta a les preferències individuals, augmenta la garantia de regularitat, indispensable per millorar la forma física i la qualitat de vida.

El sistema musculoesquelètic serà un dels més beneficiats del treball de força i d’impacte que s’executi. Cal tenir en compte que amb la disminució de les hormones s’afecta la densitat mineral òssia, és a dir, la qualitat dels ossos que serà menor. Efectuant exercicis específics de força (es poden fer amb gomes, peses o amb el propi cos) i d’impacte com saltar o caminar, reduirem el risc de trencament o caiguda.

El Poder de l'Esport a les Dones amb Menopausa

La pràctica d’activitat física ajuda a alleujar alguns dels símptomes que pot acompanyar la menopausa, com sufocacions o dificultat per al descans.

Ser constant no només té un efecte físic, sinó que també hi haurà beneficis a escala de la salut mental, cosa que és indispensable perquè la qualitat de vida sigui encara millor. Descobreix el Poder de l’exercici a les Dones amb Menopausa.

Tot això s’hauria de consultar amb professionals, ja que les necessitats individuals poden ser tributàries de recomanacions molt concretes i poden existir contraindicacions que requereixin prescripció específica.

Dra. Eva Ferrer Vidal – Barraquer – Especialista en Medicina de l´Educació Física i l´Esport

les nostres especialitats

altres serveis

Ecografia
musculoesquelètica

Músculs, articulacions i lligaments acostumen a ser zones amb una elevada càrrega durant la pràctica esportiva. Poder valorar el seu estat en el mateix moment de la consulta mèdica ens ajuda a aconseguir un millor diagnòstic d'una possible lesió.

Infiltracions PRP
ecoguiades

El Plasma Ric en Plaquetes és una teràpia biològica regenerativa que millora la seva eficiència si s'aplica sota control ecogràfic.

Mesura pressions
intratissulars

El diagnòstic precís del SDR, síndrome compartimental, requereix la mesura de les pressions musculars dels diferents compartiments que puguin estar afectats.

Equip