Ecografies Musculoesquelètiques

L’ecografia musculoesquelètica és un mitjà de diagnòstic innocu, sense efectes biològics negatius, reproduïble i que permet controls repetits amb molta facilitat, la qual cosa la converteix en un element molt útil per a conèixer l’evolució de traumatismes i lesions agudes i cròniques.

L’ecografia permet:

  • Realitzar un examen estructural de l’aparell locomotor per a conèixer l’estat d’articulacions, ossos, lligaments, músculs i tendons.
  • Realitzar un examen dinàmic durant les maniobres exploratòries i el moviment.
  • La localització precisa de la lesió muscular mitjançant palpació ecogràfica (denominada ecopalpació).

La Unitat de Medicina de l’Esport Clínic-Sant Joan de Déu compta amb metges especialistes en la realització d’ecografies amb coneixement específic de l’anatomia normal i la patològica, que saben com es produeixen les lesions, on es localitzen i quin és el seu aspecte ecogràfic, a més de tenir un maneig tècnic del sistema adequat per a obtenir imatges optimitzades.

També realitzem ecografies intervencionistes mitjançant punció o infiltracions dirigides amb finalitats diagnòstics o terapèutics.

les nostres especialitats

altres serveis

Ecografia
musculoesquelètica

Músculs, articulacions i lligaments acostumen a ser zones amb una elevada càrrega durant la pràctica esportiva. Poder valorar el seu estat en el mateix moment de la consulta mèdica ens ajuda a aconseguir un millor diagnòstic d'una possible lesió.

Infiltracions PRP
ecoguiades

El Plasma Ric en Plaquetes és una teràpia biològica regenerativa que millora la seva eficiència si s'aplica sota control ecogràfic.

Mesura pressions
intratissulars

El diagnòstic precís del SDR, síndrome compartimental, requereix la mesura de les pressions musculars dels diferents compartiments que puguin estar afectats.

Equip