Embaràs actiu – La importància d’un “pre-screening”

Ésser una persona activa és important en qualsevol moment i en qualsevol etapa vital en què ens trobem.

 Els beneficis de la pràctica d’activitat física, exercici o esport són àmpliament coneguts, i per això les recomanacions dels professionals s’inicien en edats primerenques, però s’estenen a qualsevol edat. Tant la salut física com emocional es beneficiaran de mantenir-se dinàmic, però és cert que en diferents ocasions sigui per desconeixement o per “temors” hi ha qui té dubtes de què i com és el millor per a la seva salut.

Embaràs actiu - La importància d’un “pre-screening”

 L’embaràs sol ser un dels moments en què els dubtes sorgeixen de manera especial, i no sempre es tenen eines per oferir recomanacions.

 És per això que, des de fa ja uns anys, la Societat Canadenca de Fisiologia de l’Esport (CSEP), va crear un qüestionari per a facilitar tant professionals com embarassades, informació sobre les recomanacions d’exercici en aquesta etapa vital. Es tracta d’una entitat que tenen entre els seus membres reconeguts professionals que es dediquen a l’àmbit de l’exercici durant l’embaràs i el postpart. Aquest qüestionari creat fa més de 20 anys i que es deia PARmed-X, es va substituir per un altre més fàcil de gestionar i entendre. 

Aquest darrer és el que actualment es coneix com a Get Active Questionnaire for Pregnancy (GAQ-P) i en català Qüestionari per a un Embaràs Físicament Actiu (QEFA). És un qüestionari dissenyat per ser una eina d’autoresposta perquè les embarassades siguin conscients de la seva pròpia salut i benestar durant l’embaràs. 

Embaràs actiu - La importància d’un “pre-screening”

A més, complementari al QEFA existeix també el Formulari de consulta amb el professional de la salut referent a l’activitat física prenatal, adreçat als professionals de la salut que ajudarà a tenir una conversa concreta sobre els beneficis de l’activitat física amb les pacients embarassades.

Actualment i després d’un procés de traducció i adaptació en què han intervingut professionals de la Unitat de Medicina de l’Esport-Hospital Sant Joan de Dèu, Medicina Maternofetal. Hospital Clinic-BCNatal i Grup de Medicina Materno-Fetal. Hospital Vall d’Hebron, aquests documents es poden trobar a la web de CSEP en català.

 Hi ha eines molt útils i vàlides, i fer-ne us pot de manera senzilla facilitar la pràctica d’activitat física, exercici o esport durant l’embaràs.

Qüestionari per a un Embaràs Físicament Actiu (QEFA)

Formulari de consulta amb el professional de la salut referent a l’activitat física prenatal

Descobreix el nostre servei especialitzat en Dona i Esport

les nostres especialitats

altres serveis

Ecografia
musculoesquelètica

Músculs, articulacions i lligaments acostumen a ser zones amb una elevada càrrega durant la pràctica esportiva. Poder valorar el seu estat en el mateix moment de la consulta mèdica ens ajuda a aconseguir un millor diagnòstic d'una possible lesió.

Infiltracions PRP
ecoguiades

El Plasma Ric en Plaquetes és una teràpia biològica regenerativa que millora la seva eficiència si s'aplica sota control ecogràfic.

Mesura pressions
intratissulars

El diagnòstic precís del SDR, síndrome compartimental, requereix la mesura de les pressions musculars dels diferents compartiments que puguin estar afectats.

Equip