Teràpia regenerativa amb plasma ric en plaquetes

Teràpia regenerativa

La teràpia regenerativa amb plasma ric en plaquetes és una teràpia biològica també coneguda com PRP o teràpia amb factors de creixement. El PRP permet tractar lesions en l’aparell locomotor gràcies a proteïnes obtingudes del propi pacient. 

Els factors del creixement són proteïnes presents de manera natural en el plasma i en les plaquetes de l’organisme que promouen el desenvolupament dels teixits. Després de sostreure els factors de creixement del pacient, aquests es tracten i es tornen a infiltrar directament en els teixits o articulacions lesionades, sota control ecogràfic en funció de les necessitats del tractament.

En la Unitat de Medicina de l’Esport Clínic-Sant Joan de Déu tenim una àmplia experiència en el seguiment d’esportistes d’alt rendiment esportiu i en l’aplicació de la PRP baix control ecogràfic.

Com s’obté el plasma ric en plaquetes del pacient?

Per a obtenir el plasma ric en plaquetes es extreu una petita quantitat de sang del pacient (entre 15 i 25 cm³), que varia segons cada cas particular.

La sang se centrifuga durant uns minuts. Aquest procés de centrifugat és clau en el tractament de les lesions mitjançant teràpia regenerativa amb factors de creixement, ja que d’aquesta manera s’aconsegueix separar la fracció de plasma de la resta de la sang del pacient.

Amb la centrifugació s’obtenen subfraccions de major o menor riquesa en plaquetes que seran utilitzades en el tractament final segons les necessitats.

Com s’administra la teràpia amb factors de creixement o PRP?

Els factors de creixement intraplaquetaris obtinguts de la centrifugació de la sang s’administren per mitjà de puncions locals en l’àrea corresponent (articulació, teixit tendinós, muscular o ossi). Aquestes puncions són conegudes com a infiltracions.

El mètode de tractament de plasma ric en plaquetes (factors de creixement) es realitza mitjançant sistema tancat, tal com marca la normativa sanitària, per a evitar complicacions per contaminacions o infeccions.

L’habitual és que s’apliquin entre 1 i 3 sessions o infiltracions, però poden administrar-se més si és necessari.

En quins casos està recomanat aplicar la teràpia regenerativa amb plasma ric en plaquetes o PRP?

Les infiltracions s’apliquen amb freqüència en lesions tendinoses cròniques i en lesions articulars, agudes i cròniques.

En nens és preferible optar per solucions menys agressives i només recórrer a la infiltració de plasma ric en plaquetes si la resta de mesures han fracassat. El tractament recomanat en nens és més conservador a causa de la menor exigència del seu propi context esportiu.

Encara que la teràpia regenerativa amb plasma no té contraindicacions, sí que existeixen incompatibilitats, la seva administració no ha de coincidir amb la presa d’antiinflamatoris orals.

les nostres especialitats

altres serveis

Ecografia
musculoesquelètica

Músculs, articulacions i lligaments acostumen a ser zones amb una elevada càrrega durant la pràctica esportiva. Poder valorar el seu estat en el mateix moment de la consulta mèdica ens ajuda a aconseguir un millor diagnòstic d'una possible lesió.

Infiltracions PRP
ecoguiades

El Plasma Ric en Plaquetes és una teràpia biològica regenerativa que millora la seva eficiència si s'aplica sota control ecogràfic.

Mesura pressions
intratissulars

El diagnòstic precís del SDR, síndrome compartimental, requereix la mesura de les pressions musculars dels diferents compartiments que puguin estar afectats.

Equip